Fiszki

A31: Technik logistyk

Test w formie fiszek Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.31
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 5973 razy
Maksymalna odległość, na jaką może wystawać ładunek za przyczepę kłonicową przy przewozie drewna długiego, nie może być większa niż
7m
2m
1m
5m
5m
Określ koszt przewozu 10-ciu paletowych jednostek ładunkowych o masie po 225 kg na odległość 120 kilometrów
240,00 zł
246,00 zł
252,00 zł
264,00 zł
264,00 zł
Obiektem świadczącym usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów jest
terminal kontenerowy
park przemysłowy
park technologiczny
strefa ekonomiczna
terminal kontenerowy
W celu zrealizowania procesu przewozowego szybko psujących się artykułów żywnościowych należy zastosować przepisy konwencji
INTERBUS
ADR
CMR
ATP
ATP
Badania okresowe wózka widłowego z wysięgnikiem muszą być wykonywane
raz na trzy lata w pełnym zakresie
raz na rok w pełnym zakresie
raz na rok w uproszczonym zakresie
raz na trzy lata w uproszczonym zakresie
raz na rok w pełnym zakresie
Przedstawiony na rysunku znak, umieszczony na środku transportu, oznacza, że przewożone są materiały
zakaźne
samozapalne
promieniotwórcze
żrące
zakaźne
Na drogowo-kolejowym terminalu zmiana środka transportu dla intermodalnych jednostek transportowych w systemie "na barana" wykonywana jest z zastosowaniem:
suwnic bramowych
ramp najazdowych
podnośników nożycowych
wózków widłowych
suwnic bramowych
Satelitarny system przeznaczony do wyznaczania współrzędnych geograficznych, wykorzystywany do monitorowania pojazdów i ładunków, to
EDI
RFID
ADC
GPS
GPS
Ile minimalnie wózków widłowych potrzeba do rozładunku 160 pjł, jeżeli średni cykl transportowy pracy wózka wynosi 6 min, wózek jednocześnie obsługuje 2 palety, a magazyn ma wykonać pracę w ciągu 4 godzin?
2 wózki
4 wózki
3 wózki
5 wózków
2 wózki
Przedsiębiorstwo wynajęło suwnicę do przeprowadzenia załadunku. Zaplanowano 5 dni wynajmu urządzenia bez operatora, jednak przedsiębiorstwo nie zrealizowało zadania w planowanym terminie 1 nastąpiło opóźnienie zwrotu urządzenia o 1 dzień. Koszt wynajmu, który zgodnie z cennikiem poniesie przedsiębiorstwo, jest równy
600,00 zł
500,00 zł
620,00 zł
720,00 zł
720,00 zł
Jeżeli zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą pojazdu bez względu na ilość i objętość towaru, to oznacza, że jest to przewóz
drobnicowy
intermodalny
całopojazdowy
tranzytowy
całopojazdowy
List przewozowy CIM jest dokumentem stosowanym w transporcie
drogowym międzynarodowym
drogowym krajowym
kolejowym międzynarodowym
kolejowym krajowym
kolejowym międzynarodowym
Środki techniczne, które spełniają procedury oceny zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej, są oznaczone symbolem certyfikatu bezpieczeństwa
DE
CE
WE
UE
CE
Ile wynosi efektywny czas pracy kierowcy będącego w dyspozycji przedsiębiorstwa od 7.00 do 17.00, który realizował przewóz ładunku przez 7 godzin, a pozostały czas zajęły mu czynności dodatkowe związane z obsługą ładunku?
75%
80%
90%
70%
70%
Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej oznaczany jest skrótem
ITF-8
GTIN-13
GS1
SSCC
SSCC
Jeżeli cena za wykonanie określonych usług transportowych jest ustalana każdorazowo pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, to stosowany jest system ustalania cen zwany
mieszanym
taryfowym
podstawowym
umownym
umownym
System "ruchomej drogi" - RO-LA (Rollende Landstrasse) to system intermodalny:
szynowo-drogowo-lotniczy
szynowo-morski
szynowo-drogowo-morski
szynowo-drogowy
szynowo-drogowy
Pracownik otrzymał zlecenie skompletowania ładunku składającego się z 18 opakowań zbiorczych. Zlecenie musi uwzględniać następujące warunki: - zastosowane są palety typu EUR (1200 x 800 x 144 mm); - wymiary opakowania zbiorczego wynoszą 400 x 400 x 400 mm; - maksymalna wysokość pjł wynosi 1344 mm; Jaka jest minimalna ilość palet niezbędnych do realizacji zlecenia?
4 palety
3 palety
1 paleta
2 palety
1 paleta
Przedstawiony dokument to:
krajowy drogowy list przewozowy
zlecenie spedycyjne
międzynarodowy drogowy list przewozowy
instrukcja wysyłkowa
krajowy drogowy list przewozowy