Fiszki: Ergonomia 186-216

Strona 1

Wartość całkowitego wydatku energetycznego netto podczas pracy fizycznej dla dorosłego mężczyzny wynosi:
Pokaż odpowiedź
Wibracje z punktu widzenia oddziaływania drgań na człowieka nie możemy podzielić na:
Pokaż odpowiedź
Wydatek energetyczny dla mężczyzn wynosi:
Pokaż odpowiedź
?Wykonując pomiary miernikiem WE-4otrzymuje się:
Pokaż odpowiedź
Wypowiedzenie przy zatrudnieniu na 6 miesięcy wynosi:
Pokaż odpowiedź
Z jakiego materiału winna być wykonana wkładka antyprzepięciowa w spodniach pilarza:
Pokaż odpowiedź
Z punktu widzenia wrażenia temperatury kolor brązowy należy uznać za:
Pokaż odpowiedź
Z punktu widzenia wrażenia temperatury kolory fioletowy i niebieski należy uznać za:
Pokaż odpowiedź
Z punktu widzenia wrażenia temperatury kolory pomarańczowy i żółty należy uznać za:
Pokaż odpowiedź
Z punktu widzenia wrażenia temperatury który kolor ma od bardzo zimnego do neutralnego?
Pokaż odpowiedź
Z punktu widzenia działania psychologicznego kolor brązowy należy uznać za:
Pokaż odpowiedź
Z punktu widzenia działania psychologicznego kolor zielony należy uznać za:
Pokaż odpowiedź
Za jaka należy uznać współcześnie optymalną wielość ekranu monitora:
Pokaż odpowiedź
Za kogo uznaje się Prof. Jana Rosnera:
Pokaż odpowiedź
Gdzie powstała nauka ergonomii w:
Pokaż odpowiedź
Za oficjalna datę powstania nauki ergonomii uznaje się rok:
Pokaż odpowiedź
Za pomocą czego opisujemy monotonię:
Pokaż odpowiedź
Obciążenie monotonią pracy opisujemy m.in. przez:
Pokaż odpowiedź
Dlaczego zalecana jest praca na najwyższych obrotach silnika:
Pokaż odpowiedź
Jaki jest maksymalny okres zatrudnienia na czas próbny:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: