Ergonomia 186-216

Wartość całkowitego wydatku energetycznego netto podczas pracy fizycznej dla dorosłego mężczyzny wynosi:
8400 kj/zmianę roboczą
6400 kj/zmianę roboczą
4400 kj/zmianę roboczą
Wibracje z punktu widzenia oddziaływania drgań na człowieka nie możemy podzielić na:
szczególną
ogólną
miejscową
Wydatek energetyczny dla mężczyzn wynosi:
prace lekkie 3600 kcal prace ciężkie 4500-5000 kcal
prace lekkie 2600 kcal prace ciężkie 4500-5000 kcal
prace lekkie 2600 kcal prace ciężkie 3500-4000 kcal
?Wykonując pomiary miernikiem WE-4otrzymuje się:
wydatek energetyczny brutto
wydatek energetyczny netto
wydatek energetyczny brutto i netto
Wypowiedzenie przy zatrudnieniu na 6 miesięcy wynosi:
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Dalej
Pozostało 5 stron