Test z odpowiedziami

Ergonomia 186-216

Pytanie 1
Wartość całkowitego wydatku energetycznego netto podczas pracy fizycznej dla dorosłego mężczyzny wynosi:
Pytanie 2
Wibracje z punktu widzenia oddziaływania drgań na człowieka nie możemy podzielić na:
Pytanie 3
Wydatek energetyczny dla mężczyzn wynosi:
Pytanie 4
?Wykonując pomiary miernikiem WE-4otrzymuje się:
Pytanie 5
Wypowiedzenie przy zatrudnieniu na 6 miesięcy wynosi:
Dalej
Pozostało 5 stron