Powtórzenie: Ergonomia 186-216

Ergonomia Leśnictwo UR

Zawodowe, powtórzenie. 30 pytań.

Wartość całkowitego wydatku energetycznego netto podczas pracy fizycznej dla dorosłego mężczyzny wynosi:
8400 kj/zmianę roboczą
Wibracje z punktu widzenia oddziaływania drgań na człowieka nie możemy podzielić na:
szczególną
Wydatek energetyczny dla mężczyzn wynosi:
prace lekkie 3600 kcal prace ciężkie 4500-5000 kcal
?Wykonując pomiary miernikiem WE-4otrzymuje się:
wydatek energetyczny brutto
Wypowiedzenie przy zatrudnieniu na 6 miesięcy wynosi:
2 tygodnie
Z jakiego materiału winna być wykonana wkładka antyprzepięciowa w spodniach pilarza:
kevlaru
Z punktu widzenia wrażenia temperatury kolor brązowy należy uznać za:
neutralny
Z punktu widzenia wrażenia temperatury kolory fioletowy i niebieski należy uznać za:
zimne
Z punktu widzenia wrażenia temperatury kolory pomarańczowy i żółty należy uznać za:
b.ciepłe
Z punktu widzenia wrażenia temperatury który kolor ma od bardzo zimnego do neutralnego?
zielony
Z punktu widzenia działania psychologicznego kolor brązowy należy uznać za:
pobudzający
Z punktu widzenia działania psychologicznego kolor zielony należy uznać za:
bardzo uspokajający
Za jaka należy uznać współcześnie optymalną wielość ekranu monitora:
17''
Za kogo uznaje się Prof. Jana Rosnera:
ojca ergonomii w Polsce
Gdzie powstała nauka ergonomii w:
Anglii
Za oficjalna datę powstania nauki ergonomii uznaje się rok:
1949
Za pomocą czego opisujemy monotonię:
za pomocą powtórzeń
Obciążenie monotonią pracy opisujemy m.in. przez:
łatwość pracy ograniczającą potrzebne procesów umysłowych
Dlaczego zalecana jest praca na najwyższych obrotach silnika:
drgania pilarki są najmniej szkodliwe
Jaki jest maksymalny okres zatrudnienia na czas próbny:
3 miesiące

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.