Fiszki

egzamin inz wggios

Test w formie fiszek zimop/gospwod/sip/grunty
Ilość pytań: 120 Rozwiązywany: 10619 razy
W wyniku spalania paliw w celu produkcji energii główne zanieczyszczenia to:
CH3, pyły
CO, NH4
SO2, CO2
PCDD, PCDF
SO2, CO2
CO2 traktujemy jako zanieczyszczenie:
nigdy
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
zawsze
kiedy jego koncentracja jest mniejsza niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
Najwięcej NOx jest emitowanych z:
transportu
procesow przemyslowych
produkcji energii
ogrzewania budynkow
transportu
Gazami cieplarnianymi są:
CO2, SO2, NOx
CO2, SO2, CH4
CO2, H2O, NO2
CO2, H2O, N2O
CO2, H2O, N2O
Jakie zagrożenie jest konsekwencją efektu cieplarnianego:
powodzie
zanieczyszczenie środowiska wodno-glebowego metalami ciężkimi
trzęsienia ziemi
żadne z powyższych
powodzie
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
fotosyntezę
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
zużycie energii
średnią temperaturę na Ziemi
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
Br
N
Cl
H
Cl
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej to wskaźnik służący określeniu
ile ozonu uległo rozkładowi w warstwie ozonowej w ciągu roku
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
ile ozonu pozostało w warstwie ozonowej
ilości promieniowania podczerwonego pochłanianego przez składniki atmosfery
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
W jakiej warstwie atmosfery znajduje się warstwa ozonowa
jonosferze
stratosferze
troposferze
termosferze
stratosferze
Zjawisko smogu wystąpi w sytuacji
brak wiatru, brak zanieczyszczeń, termiczna warstwa inwersyjna
brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna
wiatr, obecne zanieczyszczenia, brak termicznej warstwy inwersyjnej
wiatr, brak zanieczyszczeń, brak termicznej warstwy inwersyjnej
brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna
Które wyrażenie nie oznacza smogu londyńskiego
kwaśny
utleniajacy
zimowy
redukujący
utleniajacy
Które zanieczyszczenia są typowe tylko dla smogu typu Los Angeles
NO2, CO2
SO2, CO2
NO2, węglowodory
SO2, pyły
NO2, węglowodory
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem suchym
grawitacyjny
wieżowy
inercyjny
odśrodkowy
wieżowy
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem mokrym
natryskowy
barbotażowy
Venturiego
wirowy-przeciwbieżny
wirowy-przeciwbieżny
W elektrofiltrze wykorzystuje się
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem dodatnim
siłę elektromagnetyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym
siłę elektromagnetyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem dodatnim
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym
Siarka w węglu kamiennym występuje głównie w postaci
markasytu
siarki elementarnej
pirytu
merkaptanów
pirytu
Metodą fizyczną usuwania siarki z paliwa nie jest
hydrocyklon
absorpcja aminowa
separacja magnetyczna
wzbogacanie na stole koncentracyjnym
absorpcja aminowa
Wzbogacanie węgla metodą flotacji opiera się na
różnicy w barwie między węglem a pirytem
odmiennym zachowaniu składników mineralnych i węgla w polu elektrostatycznym
selektywnej adsorpcji oleju na powierzchni hydrofobowej węgla
różnicy w zwilżalności przez wodę składników mineralnych a węgla
różnicy w zwilżalności przez wodę składników mineralnych a węgla
Która z podanych metod odsiarczania spalin nie powoduje wytworzenia jako końcowy produkt gipsu
dwualkaliczna
wapniakowa
magnezowa
wapienna
magnezowa
Jeżeli w procesie odsiarczania spalin powstanie nawóz sztuczny to jest to metoda
podczas odsiarczania spalin nie może powstać nawóz
odpadowa
nieregeneracyjna
regeneracyjna
regeneracyjna

Powiązane tematy

#geologia #is #agh

Inne tryby