Pytania i odpowiedzi

egzamin inz wggios

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. zimop/gospwod/sip/grunty
Ilość pytań: 120 Rozwiązywany: 10437 razy
Pytanie 1
W wyniku spalania paliw w celu produkcji energii główne zanieczyszczenia to:
SO2, CO2
Pytanie 2
CO2 traktujemy jako zanieczyszczenie:
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
Pytanie 3
Najwięcej NOx jest emitowanych z:
transportu
Pytanie 4
Gazami cieplarnianymi są:
CO2, H2O, N2O
Pytanie 5
Jakie zagrożenie jest konsekwencją efektu cieplarnianego:
powodzie
Pytanie 6
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
Pytanie 7
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
Cl
Pytanie 8
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej to wskaźnik służący określeniu
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
Pytanie 9
W jakiej warstwie atmosfery znajduje się warstwa ozonowa
stratosferze
Pytanie 10
Zjawisko smogu wystąpi w sytuacji
brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna
Pytanie 11
Które wyrażenie nie oznacza smogu londyńskiego
utleniajacy
Pytanie 12
Które zanieczyszczenia są typowe tylko dla smogu typu Los Angeles
NO2, węglowodory
Pytanie 13
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem suchym
wieżowy
Pytanie 14
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem mokrym
wirowy-przeciwbieżny
Pytanie 15
W elektrofiltrze wykorzystuje się
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym
Pytanie 16
Siarka w węglu kamiennym występuje głównie w postaci
pirytu
Pytanie 17
Metodą fizyczną usuwania siarki z paliwa nie jest
absorpcja aminowa
Pytanie 18
Wzbogacanie węgla metodą flotacji opiera się na
różnicy w zwilżalności przez wodę składników mineralnych a węgla
Pytanie 19
Która z podanych metod odsiarczania spalin nie powoduje wytworzenia jako końcowy produkt gipsu
magnezowa
Pytanie 20
Jeżeli w procesie odsiarczania spalin powstanie nawóz sztuczny to jest to metoda
regeneracyjna

Powiązane tematy

#geologia #is #agh