Fiszki

Maszyny elektryczne 2

Test w formie fiszek Maszyny elektryczne test 07
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 3333 razy
1. Od czego zależy strumień magnetyczny?
4. Od indukcji magnetycznej i pola powierzchni do niej prostopadłej
3. Od szybkości zmian prądu w uzwojeniu wzbudzającym
1. Od natężenia pola magnetycznego i przenikalności magnetycznej względnej
2. Od liczby zwojów i natężenia prądu elektrycznego
4. Od indukcji magnetycznej i pola powierzchni do niej prostopadłej
2. W jakiej części maszyny powstają największe straty przy biegu jałowym?
2. W obudowie i pakiecie blach stojana
3. W uzwojeniach stojana i wirnika
1. W łożyskach i pakiecie blach wirnika i stojana
4. W żłobkach, zębach i szczelinie powietrznej
3. W uzwojeniach stojana i wirnika
3. Jak zależy SEM wzbudzana w uzwojeniu twornika od prędkości obrotowej?
1. Liniowo
3. To zależy od konstrukcji maszyny
2. Jak krzywa magnesowania
4. Nie zależy
1. Liniowo
4. Moment elektromagnetyczny jest równy użytecznemu momentowi napędowemu:
1. Przy pracy silnikowej
3. Przy pracy silnikowej i ustabilizowanej prędkości obrotowej
2. Przy pracy prądnicowej
4. Tylko przy rozruchu silnika
1. Przy pracy silnikowej
5. Przyczyną komutacji opóźnionej jest:
3. Niedostateczna kompensacja
1. Nadmierna kompensacja
4. Za duża gęstość prądu
2. Zespół zjawisk występujących przy przepływie prądu przez komutator
3. Niedostateczna kompensacja
6. Jaki jest prąd zwarcia ustalonego w prądnicy obcowzbudnej (n, I w = const.)?
4. Około 2 In
1. Około 20 In
3. Około 100 In
2. Około 5 In
1. Około 20 In
8. Dlaczego przy n = 0 prąd twornika jest wielokrotnie wyższy od znamionowego a przy n = n o wielokrotnie niższy od znamionowego (napięcie zasilające jest znamionowe)?
1. Bo zmienia się rezystancja obwodu twornika
2. Bo przy n = 0 także E = 0 a przy n = n o E = E max
3. Bo prędkość obrotowa powoduje lepsze chłodzenie
4. Bo występuje kompensacja reakcji twornika
2. Bo przy n = 0 także E = 0 a przy n = n o E = E max
9. Jaki jest stosunek prędkości znamionowej do prędkości biegu jałowego w silniku szeregowo-bocznikowym?
3. nn / n0 = 1,05
1. nn / n0 = 0,1
2. nn / n0 = 0,95
4. nn / n0 = 0,4
2. nn / n0 = 0,95
10. Czy zakres regulacji prędkości obrotowej przez zmianę strumienia zależy od obciążenia silnika?
3. Nie, nie zależy
4. Zależy ale tylko w silniku bocznikowym
1. Tak, przy małych obciążeniach brak regulacji
2. Tak, przy dużych obciążeniach mniejszy zakres regulacji
3. Nie, nie zależy
11. Do budowy rdzenia transformatora używa się blach:
1. Anizotropowych o niskiej stratności
4. Elektrotechnicznych o dużej pozostałości magnetycznej
3. Ferromagnetycznych o indukcji nasycenia ok. 3T
2. Izotropowych o grubości ok. 1mm
1. Anizotropowych o niskiej stratności
12. Prąd biegu jałowego transformatora wynosi:
3. I10 < 0,1I1n
1. I10 = 0,5I1n
4. I10 > 0,1I1n
2. I10 = 0,1I1n
3. I10 < 0,1I1n
13. Strumień w rdzeniu transformatora jest największy:
4. Przy obciążeniu znamionowym transformatora
2. Przy zwarciu normalnym transformatora
3. Przy biegu jałowym transformatora
1. Przy zwarciu transformatora
3. Przy biegu jałowym transformatora
14. Współczynnik mocy biegu jałowego transformatora energetycznego wynosi:
2. Cos 0 = 0,2
1. Cos 0 = 0,5
3. Cos 0 < 0,1
4. Cos 0 < 0,5
2. Cos 0 = 0,2
15. Zmiana napięcia w transformatorze przy obciążeniu znamionowym jest:
3. Zawarta między napięciem wtórnym i pierwotnym
2. Zawsze mniejsza od zera
1. Zawsze większa od zera
4. W szczególnym przypadku zerowa a nawet mniejsza od zera
4. W szczególnym przypadku zerowa a nawet mniejsza od zera
16. Blachy rdzenia transformatora 3-fazowego:
4. Izoluje się od siebie
2. Wycina się poprzecznie do kierunku walcowania
1. Wycina się wzdłuż lub poprzecznie do kierunku walcowania
3. Ulepsza się termicznie przed złożeniem
4. Izoluje się od siebie
17. SEM 3 harmonicznej w transformatorze 3-fazowym powstaje na skutek:
4. Nieliniowej charakterystyki magnesowania
2. Niesymetrii obwodu
1. Braku 3 harmonicznej w prądzie magnesującym
3. Niesymetrii obciążenia
4. Nieliniowej charakterystyki magnesowania
2. Niesymetrii obwodu
1. Braku 3 harmonicznej w prądzie magnesującym
3. Niesymetrii obciążenia
18. Jeżeli przy połączeniu Yz11 liczba zwojów pierwotnych i wtórnych jest identyczna to napięcia fazowe:
2. U1f > U2f
1. U1f = U2f
4. Zależą od mocy transformatora
3. U1f < U2f
2. U1f > U2f
19. Przy połączeniu transformatorów 3-fazowych do pracy równoległej równość przekładni napięciowych zapewnia:
2. Jednakową fazę prądów wtórnych
1. Rozkład obciążenia proporcjonalny do mocy
3. Jednakową fazę napięć wtórnych
4. Takie same napięcia wtórne
2. Jednakową fazę prądów wtórnych
20. Układ połączeń Yz11 bez przewodu zerowego
2. Nie nadaje się do obciążeń niesymetrycznych
1. Nadaje się do obciążeń niesymetrycznych
3. Nie jest stosowany
4. Jest stosowany tylko w elektrowniach
1. Nadaje się do obciążeń niesymetrycznych
21. Warunkiem pracy prądnicowej maszyny asynchronicznej jest:
2. Duża prędkość obrotowa
1. Dostarczenie mocy biernej i stabilizacja częstotliwości
4. Przyłączenie odbiornika typu R i napędzanie wału
3. Włączenie kondensatorów na zaciski twornika
1. Dostarczenie mocy biernej i stabilizacja częstotliwości

Powiązane tematy

#test #07 #elektrotechnika

Inne tryby