Fiszki

Maszyny elektryczne 2

Test w formie fiszek Maszyny elektryczne test 07
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 3267 razy
22. Kołowe magnetyczne pole wirujące w maszynie asynchronicznej można wytworzyć:
3. Przy zasilaniu co najmniej 2- fazowym
4. Tylko przy zasilaniu uzwojenia stojana
1. Tylko przy zasilaniu 3-fazowym
2. Na przykład przy zasilaniu 1-fazowym
4. Tylko przy zasilaniu uzwojenia stojana
23. Podziałka biegunowa to:
3. Szerokość nabiegunnika
2. Odległość mierzona po obwodzie wału między różnoimiennymi biegunami
4. Stosunek szerokości do długości bieguna
1. Odległość mierzona po obwodzie twornika między sąsiednimi biegunami
1. Odległość mierzona po obwodzie twornika między sąsiednimi biegunami
24. Uzwojenie stojana maszyny asynchronicznej jest:
1. Tylko dwuwarstwowe
4. Tylko symetryczne i skrócone
2. Dwuwarstwowe lub jednowarstwowe
3. Tylko jednowarstwowe
2. Dwuwarstwowe lub jednowarstwowe
25. Prędkość pola wirującego od przepływu wirnika silnika asynchronicznego obciążonego znamionowo jest równa :
4. nn
1. Prędkości synchronicznej ns
3. (1-sn)*ns
2. sn*ns
1. Prędkości synchronicznej ns
26. Elementy RFe i Xu schematu zastępczego silnika asynchronicznego wyznacza się:
2. Z próby zwarcia
1. Z próby biegu jałowego
4. Z pomiarów wymiarów zewnętrznych silnika i jego wagi
3. Z pomiarów mostkiem
1. Z próby biegu jałowego
27. Przy jakim poślizgu moc pola wirującego w silniku asynchronicznym klatkowym jest maksymalna?
2. s = 1
4. s = 0,03
1. s = 0
3. s = 0,25
3. s = 0,25
28. Wykres kołowy w maszynie asynchronicznej jest:
3. Przedstawieniem zależności M = f(s)
4. Interpretacją geometryczną pracy przy różnych poślizgach
1. Interpretacją geometryczną pola kołowego
2. Interpretacją geometryczną rozruchu
4. Interpretacją geometryczną pracy przy różnych poślizgach
29. Prędkość obrotową silnika asynchronicznego, przez zmianę liczby par biegunów reguluje się:
1. W silniku głębokożłobkowym
3. W silniku dwuklatkowym
2. W silniku pierścieniowym
4. W silniku klatkowym
4. W silniku klatkowym
30. Silnik asynchroniczny nazywamy głębokożłobkowym gdy:
3. Żłobki wirnika są dzielone
2. Żłobki wirnika są wydłużone promieniowo
4. Uzwojenie stojana jest dwuwarstwowe
1. Żłobki stojana są wydłużone promieniowo
2. Żłobki wirnika są wydłużone promieniowo
31. Warunkiem pracy kompensatorowej maszyny synchronicznej jest:
2. Duża prędkość obrotowa
4. Synchronizacja z siecią i obciążenie wału
3. Włączenie kondensatorów na zaciski twornika
1. Zasilanie uzwojenia wzbudzenia odpowiednim prądem
1. Zasilanie uzwojenia wzbudzenia odpowiednim prądem
32. Wirnik maszyny synchronicznej jest:
3. Blachowany, ferromagnetyczny
1. Lity, ferromagnetyczny
2. Lity, miedziany
4. Żłobkowany
2. Lity, miedziany
33. Oś poprzeczna maszyny synchronicznej to:
4. Równoległa do osi magneśnicy w maszynie
3. Prostopadła do osi obrotu wirnika
1. Przecięcie płaszczyzn: najmniejszej reluktancji i prostopadłej do osi obrotu
2. Przecięcie płaszczyzn: największej reluktancji i prostopadłej do osi obrotu
3. Prostopadła do osi obrotu wirnika
34. Napięcie na zaciskach twornika maszyny synchronicznej obciążonej symetrycznie jest:
2. Zbliżone do SEM przy biegu jałowym (przy Iw = const.)
4. Zbliżone do SEM wypadkowej Ew
3. Zależne od wartości prądu
1. Zbliżone do SEM wzbudzenia Eo
3. Zależne od wartości prądu
35. W maszynie synchronicznej jawnobiegunowej stosunek prądu podłużnego do poprzecznego Id/Iq jest równy :
2. Stosunkowi strumieni rd / rq
1. Stosunkowi sił elektromotorycznych SEMrd / SEMrq
4. Stosunkowi sił magnetomotorycznych SMrd / SMrq
3. Stosunkowi prądu biernego do czynnego
4. Stosunkowi sił magnetomotorycznych SMrd / SMrq
36. W maszynie synchronicznej typu jawnobiegunowego wartość maksymalna momentu reluktancyjnego zależy od:
3. Kwadratu napięcia
4. Nie występuje taki moment
2. Prądu wzbudzenia
1. Napięcia
3. Kwadratu napięcia
37. Napięcie na zaciskach prądnicy synchronicznej obciążonej prądem 0,2 In (Im, n = const):
3. Jest zawsze większe jak przy biegu jałowym
4. Zależy od typu prądnicy
1. Jest zawsze mniejsze jak przy biegu jałowym
2. Zależy od charakteru obciążenia
3. Jest zawsze większe jak przy biegu jałowym
38. Maszyna synchroniczna połączona z siecią sztywną wypada z synchronizmu przy mocy czynnej:
4. Zależnej od rodzaju pracy (sil. czy prąd.)
3. 1,2Pn
1. Zależnej od prądu wzbudzenia
2. Niezależnej od prądu wzbudzenia
1. Zależnej od prądu wzbudzenia
39. Czy silnik synchroniczny może być źródłem mocy biernej?
1. Tak
2. Nie
4. Tylko obciążony momentem na wale
3. Tylko jawnobiegunowy
1. Tak
40. W pierwszej chwili po zmianie prądu twornika reaktancja wewnętrzna maszyny synchronicznej nazywa się:
3. Synchroniczną
1. Podłużną
2. Poprzeczną
4. Nadprzejściową
4. Nadprzejściową

Powiązane tematy

#test #07 #elektrotechnika

Inne tryby