Psychologia społeczna SGH, test online. Psychologia.

Powodzenia Test dla studentów z psychologii.

Psychologia, Studia. Test składa się z 109 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Psychologia społeczna SGH".

Psychologia, Studia
24
#psychologia #psychologiaspoleczna
Materiały dla studentów z zakresu psychologii reklamy. Test wiedzy.
Psychologia, Studia
29
#psychologia #psychologiareklamy
Psychologia, Studia
9

Pytania zawarte w teście