Pamięć, test online. Psychologia.

Psychologiczne pojęcia i zagadnienia dotyczące pamięci. Test dla studentów z psychologii.

Psychologia, Studia. Test składa się z 13 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Pamięć".

Psychologia, Studia
204
#psychologia #wstepdopsychologii
1. Typy szkół w naukach o zarządzaniu np. Klasyczna, nowoczesna, symboliczna, post-modernistyczna. 2. Metafory organizacj i możliwości wykorzystania w zarzadzaniu. 3. Mody w nurtach o zarzadzaniu. Plusy i minusy 4. Sposoby rozpowszechniania się mody w zarządzaniu. Plusy i minusy. 5. Organizacje uczące się w ramach nowoczesnych praktyk. 6. Zarządzanie między kulturowe. 7. Przedsiebiorczość korporacyjna. 8. Patologie, błędy, ciemne str przywództwa. 9. Życie zawodowe a życie prywatne. 10. Trendy w otoczeniu wpływające na zarządzanie. 11. Zarządzanie ryzykiem. 12. Doskonalenie kompetencji.
Psychologia, Studia
85
...
Psychologia, Wszystkie
54
...
definicje
Psychologia, Studia
20
#pedagogika #definicje
Psychologia, Studia
24
#psychologia #psychologiaspoleczna

Pytania zawarte w teście