Test z psychologii

Psychologia reklamy

Materiały dla studentów z zakresu psychologii reklamy. Test wiedzy.
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 3859 razy