Test z języka niemieckiego

Odmiana czasownika

znajomość i odmiana czasowników znajdujących się na tym linku: http://quizlet.com/45198895/verben-1-flash-cards/
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 5867 razy