Odmiana czasownika, test z języka niemieckiego

znajomość i odmiana czasowników znajdujących się na tym linku: http://quizlet.com/45198895/verben-1-flash-cards/ Test dla liceum z języka niemieckiego. Test składa się z 9 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Odmiana czasownika"

1) Wpisz do zdań odmieniony czasownik :
2) Odmień czasownik otrzymywać, po niemiecku, przez osoby:
3) Odmień czasownik dawać, po niemiecku, przez osoby:
4) Odmień czasownik brać, po niemiecku, przez osoby:
5) Odmień czasownik spotykać, po niemiecku, przez osoby:
6) Odmień czasownik przynosić, po niemiecku, przez osoby:
7) Odmień czasownik jeść, po niemiecku, przez osoby:
8) Wpisz właściwie odmienione czasowniki:
9) Przetłumacz słówka na niemiecki: