przypadki test

przypadki, test z historii sztuki

sprawdzenie poprawności rozpoznawania przypadków

5 pytań Historia sztuki mprobert