Test z języka niemieckiego

Odmiana czasownika mieć i być.

Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 936 razy