Strona 1

SCZ - kolos2

Pytanie 1
Prędkości transmisji stosowane w sieciach czujnikowych mogą wynosić:
100kb/s
>10Mb/s
<1kb/s
1Mb/s
10kb/s
Pytanie 2
Prędkości transmisji stosowane w sieciach czujnikowych rzadko kiedy wynoszą
<1kb/s
>10Mb/s
1Mb/s
100kb/s
10kb/s
Pytanie 3
Topologie sieci czujnikowych pozwalające na regenerację sygnału to:
pierścień
Magistrala
topologia dowolna
gwiazda
drzewo
Pytanie 4
Topologie sieci czujnikowych pozwalające na zwiększenie odporności na uszkodzenia węzła to:
magistrala
topologia dowolna
pierścień
drzewo
gwiazda
Pytanie 5
Sieci czujnikowe w przemyśle typowo komunikują się za pośrednictwem:
Światłowodu
Linii energetycznej 230V/50Hz
Skrętki zasilanej
Linii radiowej
Przewodu wiolożyłowego
Pytanie 6
Sieci czujnikowe w samolotach typowo komunikują się za pośrednictwem:
skrętki zasilanej
linii energetycznej 230V/50Hz
przewodu wielożyłowego
światłowodu
linii radiowej
Pytanie 7
Rozmiar sieci czujnikowej wykorzystującej komunikację po linii energetycznej może wynosić:
10 000 węzłów
100 węzłów
1 000 wezłów
2 węzły
10 węzłów
Pytanie 8
Rozmiar sieci czujnikowej wykorzystujące komunikację po skrętce może wynosić:
1 000 węzłów
2 węzły
100 węzłów
10 węzłów
10 000 węzłów

Powiązane tematy

#eiti #SCZ