Generator PDF

20 lecie miedzywojenne

Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 28191 razy