Test z języka niemieckiego

czasowniki nieregularne cz2

Infinitiv Prateritum niemieckie znaki: wciśnięty lewy alt i na prawej tablicy numerycznej 129=ü 225=ß 132=ä 148=ö
Ilość pytań: 53 Rozwiązywany: 2305 razy