Test wiedzy

Test wiedzy ogólnej do Policji v2

Test wiedzy ogólnej do Policji. 224 pytania przygotowujące do egzaminu policyjnego.
Ilość pytań: 224 Rozwiązywany: 27963 razy