Test wiedzy ogólnej do Policji v2, test kwalifikacji zawodowej.

Test wiedzy ogólnej do Policji. 224 pytania przygotowujące do egzaminu policyjnego. z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 224 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście