Strona 1

Części Mowy odmienne i nieodmienne

Pytanie 1
Na jakie pytania odpowiada rzeczownik?
Kto? Co?
Co robi? Co się z kimś czymś dzieje? W jakim jest stanie?
Ile? Ilu?
Pytanie 2
Z podanych liczebników zaznacz te, które są "nieokreślone":
parę
dwoje
pięć
kilka
wiele
ćwierć
Pytanie 3
Czym jest oboczność?
nieodmienną częścią mowy
odmianą wyrazu przez przypadki
wymianą głosek
odmianą wyrazu przez liczby
Pytanie 4
Czym jest deklinacja?
odmianą wyrazu przez przypadki
odmianą wyrazu przez przypadki i czasy
odmianą wyrazu przez przypadki i liczby
odmianą wyrazu przez osoby
Pytanie 5
Jakie wyróżniamy czasy w języku polskim?
przypuszczający
przeszły
przyszły
pytający
teraźniejszy
oznajmujący
Pytanie 6
Która z wymienionych części mowy jest nieodmienna?
przymiotnik
czasownik
rzeczownik
przysłówek
Pytanie 7
Na jakie pytania odpowiada przymiotnik?
kto? co?
co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?
jaki? czyj? który?
o kim? o czym?
Pytanie 8
Na jakie pytania odpowiada czasownik ?
co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?
kto? co?
ile? ilu?
komu? czemu?

Powiązane tematy

#czescimowy #jezykpolski