Test z języka polskiego

Części Mowy odmienne i nieodmienne

Pytanie 1
Na jakie pytania odpowiada rzeczownik?
Pytanie 2
Z podanych liczebników zaznacz te, które są "nieokreślone":
Pytanie 3
Czym jest oboczność?
Pytanie 4
Czym jest deklinacja?
Pytanie 5
Jakie wyróżniamy czasy w języku polskim?
Pytanie 6
Która z wymienionych części mowy jest nieodmienna?
Dalej