Fiszki

Części Mowy odmienne i nieodmienne

Test w formie fiszek Sprawdzian z części mowy języka polskiego. Test obejmuje ćwiczenia z odmiennych i nieodmiennych części mowy. Zalecany dla uczniów klasy 6.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 165893 razy
Na jakie pytania odpowiada rzeczownik?
Co robi? Co się z kimś czymś dzieje? W jakim jest stanie?
Ile? Ilu?
Kto? Co?
Kto? Co?
Z podanych liczebników zaznacz te, które są "nieokreślone":
wiele
parę
pięć
kilka
ćwierć
dwoje
wiele
parę
kilka
Czym jest oboczność?
wymianą głosek
nieodmienną częścią mowy
odmianą wyrazu przez liczby
odmianą wyrazu przez przypadki
wymianą głosek
Czym jest deklinacja?
odmianą wyrazu przez osoby
odmianą wyrazu przez przypadki
odmianą wyrazu przez przypadki i liczby
odmianą wyrazu przez przypadki i czasy
odmianą wyrazu przez przypadki i liczby
Jakie wyróżniamy czasy w języku polskim?
pytający
przyszły
przypuszczający
przeszły
oznajmujący
teraźniejszy
przeszły
Która z wymienionych części mowy jest nieodmienna?
przymiotnik
przysłówek
czasownik
rzeczownik
przysłówek
Na jakie pytania odpowiada przymiotnik?
jaki? czyj? który?
o kim? o czym?
kto? co?
co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?
jaki? czyj? który?
Na jakie pytania odpowiada czasownik ?
kto? co?
ile? ilu?
co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?
komu? czemu?
co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?
Zaznacz przyimki:
ach!
oraz
do
zza
obok
więc
do
zza
obok
Przyimki oraz spójniki są ...
nieodmienne
odmienne
nieodmienne
Jaką część mowy określa przymiotnik?
rzeczownik
czasownik
przyimek
liczebnik
rzeczownik
Podaj stopień wyższy przymiotnika "ciepły":
najcieplejszy
cieplejszy
cieplejszy
Które części mowy zastępuje zaimek?
liczebnik
przysłówek
przymiotnik
czasownik
rzeczownik
liczebnik
przysłówek
przymiotnik
rzeczownik
Zaznacz przymiotnik w stopniu najwyższym:
większy
wesoły
najszybszy
najszybszy
Celownik odpowiada na pytania:
O kim? O czym?
Kto? Co?
Komu? Czemu?
Kogo? Czego?
Komu? Czemu?
"Swetrem" to rzeczownik w przypadku:
miejscownik
narzędnik
dopełniacz
celownik
narzędnik
Imiesłowy przymiotnikowe czynne mają końcówki:
-ąc
-ący , -ąca , -ące
-wszy -łszy
-ny -na -ne
-ący , -ąca , -ące
Końcówki -wszy, -łszy należą do:
imiesłowów przysłówkowych uprzednich
imiesłowów przymiotnikowych biernych
imiesłowów przysłówkowych współczesnych
imiesłowów przymiotnikowych czynnych
imiesłowów przysłówkowych uprzednich

Powiązane tematy

#czescimowy #jezykpolski

Inne tryby