Pytania i odpowiedzi

Części Mowy odmienne i nieodmienne

Pytanie 1
Na jakie pytania odpowiada rzeczownik?
Kto? Co?
Pytanie 2
Z podanych liczebników zaznacz te, które są "nieokreślone":
wiele
parę
kilka
Pytanie 3
Czym jest oboczność?
wymianą głosek
Pytanie 4
Czym jest deklinacja?
odmianą wyrazu przez przypadki i liczby
Pytanie 5
Jakie wyróżniamy czasy w języku polskim?
przeszły
Pytanie 6
Która z wymienionych części mowy jest nieodmienna?
przysłówek
Pytanie 7
Na jakie pytania odpowiada przymiotnik?
jaki? czyj? który?
Pytanie 8
Na jakie pytania odpowiada czasownik ?
co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?
Pytanie 9
Zaznacz przyimki:
obok
do
zza
Pytanie 10
Przyimki oraz spójniki są ...
nieodmienne
Pytanie 11
Jaką część mowy określa przymiotnik?
rzeczownik
Pytanie 12
Podaj stopień wyższy przymiotnika "ciepły":
cieplejszy
Pytanie 13
Które części mowy zastępuje zaimek?
liczebnik
rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
Pytanie 14
Zaznacz przymiotnik w stopniu najwyższym:
najszybszy
Pytanie 15
Celownik odpowiada na pytania:
Komu? Czemu?
Pytanie 16
"Swetrem" to rzeczownik w przypadku:
narzędnik
Pytanie 17
Imiesłowy przymiotnikowe czynne mają końcówki:
-ący , -ąca , -ące
Pytanie 18
Końcówki -wszy, -łszy należą do:
imiesłowów przysłówkowych uprzednich