Strona 1

Chemik 1997

Pytanie 1
Traktor ciągnie przyczepę ze stałą prędkością F=104N. Ciężar przyczepy jest równy G=104N. Wypadkowa wszystkich sił działających na przyczepe jest równa:
10^5 N
10^4 N
zero
nie można powiedzieć ile, ponieważ brak informacji o sile tarcia
Pytanie 2
Dana jest próbka tlenu O2 o masie 4,0 g. Oblicz ile moli zawiera ta ilość tlenu.
0,255
0,125
0,025
1,125
Pytanie 3
Która z podanych jednostek nie jest jednostką podstawową układu SI?
Kelwin
Kandela
Niuton
Amper
Pytanie 4
W naczyniu znajduje się m1=20g wody o temp. t1=300C. Do naczynia wlewamy m2=50g wody o temp. t2=1000c. Temperatura mieszaniny jest równa:
80c
65c
50c
70c
Pytanie 5
W 250 g roztworu jest rozpuszczone 10 g NaCl. Ile wynosi stężenie procentowe soli w tym roztworze?
4%
7%
5%
3%
Pytanie 6
Podczas spalania 2,4 g magnezu w tlenie, powstało 4,0 g tlenku magnezu.W jakim stosunku mas jest połączony magnez z tlenem w tlenku magnezu?
29/5
6/5
3/5
8/3
3/2
Pytanie 7
Izotopami nazywam jądra atomów,które różnia sie liczbą:
fotonów
elektronów
protonów
neutronów
Pytanie 8
Jeżeli promień świetlny przechodzi z ośrodka optycznie gęstszego do ośrodka optycznie rzadszego to wówczas:
sinus kąta załamania jest większy od sinusa kąta padania
kąt załamania równa się kątowi padania
sinus kąta padania jest większy od sinusa kąta załamania
prędkośc swiatła w osrodku optycznie gęstszym jest większa od prędkości światła w ośrodku optycznie rzadszym

Powiązane tematy

#Ogólne