Pytania i odpowiedzi

Chemik 1997

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z chemi i fizyki
Ilość pytań: 62 Rozwiązywany: 2951 razy
Pytanie 1
Traktor ciągnie przyczepę ze stałą prędkością F=104N. Ciężar przyczepy jest równy G=104N. Wypadkowa wszystkich sił działających na przyczepe jest równa:
zero
Pytanie 2
Dana jest próbka tlenu O2 o masie 4,0 g. Oblicz ile moli zawiera ta ilość tlenu.
0,125
Pytanie 3
Która z podanych jednostek nie jest jednostką podstawową układu SI?
Niuton
Pytanie 4
W naczyniu znajduje się m1=20g wody o temp. t1=300C. Do naczynia wlewamy m2=50g wody o temp. t2=1000c. Temperatura mieszaniny jest równa:
80c
Pytanie 5
W 250 g roztworu jest rozpuszczone 10 g NaCl. Ile wynosi stężenie procentowe soli w tym roztworze?
4%
Pytanie 6
Podczas spalania 2,4 g magnezu w tlenie, powstało 4,0 g tlenku magnezu.W jakim stosunku mas jest połączony magnez z tlenem w tlenku magnezu?
3/2
Pytanie 7
Izotopami nazywam jądra atomów,które różnia sie liczbą:
neutronów
Pytanie 8
Jeżeli promień świetlny przechodzi z ośrodka optycznie gęstszego do ośrodka optycznie rzadszego to wówczas:
sinus kąta załamania jest większy od sinusa kąta padania
Pytanie 9
Jeżeli moc prądu oznaczymy symbolem P, napięcie symbolem U i opór symbolem R to słuszny będzie wzór:
P=U^2/R
Pytanie 10
Które zdanie jest prawdziwe?
reakcje którym towarzyszy oddawanie energii z układu do otoczenia to reakcje egzoenergetyczne
Pytanie 11
Prawo Avogadro brzmi:
W równych objętościach różnych gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury znajduje się taka sama ilość molekuł
Pytanie 12
Do pierwotnego uzwojenia transformatora o 360 zwojach podłączono bateryjkę kieszonkową o napięciu 4,5 V. Wtórne uzwojenie ma 1440 zwojów. Napięcie uzyskane na wtórnym uzwojeniu będzie równe:
0 V
Pytanie 13
Określenia wielkości fizycznych z kolumny I połącz z odpowiednimi jednostkami miar z kolumny II
energia
m^2*kg*s^-2
ciepło właściwe
J*kg^-1*K^-1
ładunek elektryczny
A*s
pojemność elektryczna
C*v^-1
Pytanie 14
Która frakcja otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej jest najlżejsza?
benzyna
Pytanie 15
wskaż związek w którym stopień utlenienia węgla jest najwyższy:
H2CO3
Pytanie 16
Ile razy w ciągu sekundy zmienia kierunek prąd elektryczny w prądnicy której wirnik obraca się z częstotliwością 3000 obrotów na minutę między dwoma biegunami elektro magnesu?
100 razy
Pytanie 17
Pompa strażacka o wydajności 900l/min wyrzuca wodę z prędkością 10m/s. Oblicz moc silnika pompy.
750W
Pytanie 18
Na podstawie prawa Archimedesa można powiedzieć że ciało pływa wewnątrz cieczy znajdując się w równowadze obojętnej jeżeli:
ciężar właściwy ciała równa się ciężarowi właściwemu cieczy
Pytanie 19
Jaka substancja jest elektrolitem w ołowianych akumulatorach Plantego stosowanych w samochodach?
kwas siarkowy
Pytanie 20
O wahadle matematycznym można powiedzieć że
okres wahań wahadła jest dany wzorem T=2Pi(l/g)^2

Powiązane tematy

#Ogólne