Strona 2

Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie

Pytanie 9
Jakie są inne nazwy metanu?
Gaz kopalniany
Gaz błotny
Gaz niebieski
Gaz świetlny
Pytanie 10
Co to jest spalanie?
To reakcja łączenia się cząsteczki zawierającej wiązanie wielokrotne z inną cząsteczką
To gwałtowne utlenianie przebiegające z wydzielaniem światła i ciepła
To zdolność związku chemicznego do uczestnictwa w reakcjach chemicznych
Pytanie 11
Jakie są produkty spalania całkowitego?
CO + H2O
C + H2O
CO2 + H20
Pytanie 12
Jakie są produkty spalania niecałkowitego?
CO2 + H2O
C + H2O
CO + H2O
Pytanie 13
1. Alkany w przedziale od 1 do 4, to... 2. Alkany w przedziale od 5 do 16, to... 3. Alkany w przedziale od 17, to..
1.gazy 2.ciecze 3.ciała stałe
1.ciecze 2.ciała stałe 3.gazy
1.ciała stałe 2.ciecze 3.gazy
Pytanie 14
Wybierz tę odpowiedź, w której znajdują sie zastosowania tylko alkanów.
Do wytwarzania tworzyw sztucznych, zastosowanie do regulacji wzrostu upraw, do wytwarzania rozpuszczalników farb, gaz w palniach służących do cięcia
Lampki karbidowe, produkcja hydrożeli oraz silikonów, wykorzystanie do produkcji obudowy telefonów, rodukcja polarów i elastycznych tworzyw sztucznych
Gazy wypełniające butle turystyczne, wykorzystanie do wyrobów smarów i olejów, składnik gazu ziemnego, paliwa energetyczne, gazy spieniające w piankach do golenia