Pytania i odpowiedzi

Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Na podstawe książki Chemia Nowej Ery klasa 3 gim
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 19552 razy
Pytanie 1
Na jakie dwie grupy dzielimy związki chemiczne?
związki nieorganiczne
związki organiczne
Pytanie 2
Co to są związki organiczne?
Związki chemiczne posiadajcie w swojej cząsteczce atomy węgla
Pytanie 3
Ile elektronów posiada atom węgla? (wpisz tylko cyfrę)
6
Pytanie 4
Co to są węglowodory?
To związki chemiczne zbudowane wyłącznie z wodoru i węgla
Pytanie 5
Paliwa, to naturalne źródła węglowodorów. Wskaż trzy podstawowe paliwa.
Ropa naftowa
Gaz ziemny
Węgle kopalne
Pytanie 6
Jakie są produkty destylacji ropy naftowej?
Gaz raferyjny
benzyna
nafta
oleje napędowe
smary
mazut
asfalt
Pytanie 7
Co to są związki nasycone?
To związki organiczne, których cząsteczki posiadają wyłącznie wiązania pojedyncze między atomami węgla
Pytanie 8
Jaki jest wzór ogólny alkanów?
CnH2n+2
Pytanie 9
Jakie są inne nazwy metanu?
Gaz błotny
Gaz kopalniany
Pytanie 10
Co to jest spalanie?
To gwałtowne utlenianie przebiegające z wydzielaniem światła i ciepła
Pytanie 11
Jakie są produkty spalania całkowitego?
CO2 + H20
Pytanie 12
Jakie są produkty spalania niecałkowitego?
CO + H2O
C + H2O
Pytanie 13
1. Alkany w przedziale od 1 do 4, to... 2. Alkany w przedziale od 5 do 16, to... 3. Alkany w przedziale od 17, to..
1.gazy 2.ciecze 3.ciała stałe
Pytanie 14
Wybierz tę odpowiedź, w której znajdują sie zastosowania tylko alkanów.
Gazy wypełniające butle turystyczne, wykorzystanie do wyrobów smarów i olejów, składnik gazu ziemnego, paliwa energetyczne, gazy spieniające w piankach do golenia