Fiszki

Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie

Test w formie fiszek Na podstawe książki Chemia Nowej Ery klasa 3 gim
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 17752 razy
Na jakie dwie grupy dzielimy związki chemiczne?
związki nienasycone
pochodne węglowodorów
związki nieorganiczne
związki organiczne
węglowodowy
związki nasycone
związki nieorganiczne
związki organiczne
Co to są związki organiczne?
Węglowodory nasycone o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych
Związki chemiczne posiadajcie w swojej cząsteczce atomy węgla
Cząsteczki zawierające jedno wielokrotne wiązanie pomiędzy atomami węgla
Związki chemiczne posiadajcie w swojej cząsteczce atomy węgla
Ile elektronów posiada atom węgla? (wpisz tylko cyfrę)
6
Co to są węglowodory?
To związki chemiczne zbudowane wyłącznie z wodoru i węgla
To bezbarwne, lotne i łatwopalne ciecze o charakterystycznym zapachu
To związki chemiczne, których cząsteczki posiadają jedno wiązanie wielokrotne między atomami węgla
To związki chemiczne zbudowane wyłącznie z wodoru i węgla
Paliwa, to naturalne źródła węglowodorów. Wskaż trzy podstawowe paliwa.
Rudy cynku
Ropa naftowa
Węgle kopalne
Rudy miedzi
Gaz ziemny
Polimery
Ropa naftowa
Węgle kopalne
Gaz ziemny
Jakie są produkty destylacji ropy naftowej?
nafta
asfalt
benzyna
smary
oleje napędowe
mazut
Gaz raferyjny
nafta
asfalt
benzyna
smary
oleje napędowe
mazut
Gaz raferyjny
Co to są związki nasycone?
To związki organiczne, których cząsteczki posiadają wyłącznie wiązania pojedyncze między atomami węgla
To związki organiczne, których cząsteczki posiadają jedno wiązanie wielokrotne między atomami węgla
To związki organiczne, których cząsteczki posiadają wyłącznie wiązania pojedyncze między atomami węgla
Jaki jest wzór ogólny alkanów?
CnH2n+2
CnH2n-2
CnH2n
CnH2n+2
Jakie są inne nazwy metanu?
Gaz świetlny
Gaz kopalniany
Gaz błotny
Gaz niebieski
Gaz kopalniany
Gaz błotny
Co to jest spalanie?
To gwałtowne utlenianie przebiegające z wydzielaniem światła i ciepła
To zdolność związku chemicznego do uczestnictwa w reakcjach chemicznych
To reakcja łączenia się cząsteczki zawierającej wiązanie wielokrotne z inną cząsteczką
To gwałtowne utlenianie przebiegające z wydzielaniem światła i ciepła
Jakie są produkty spalania całkowitego?
CO2 + H20
C + H2O
CO + H2O
CO2 + H20
Jakie są produkty spalania niecałkowitego?
CO2 + H2O
C + H2O
CO + H2O
C + H2O
CO + H2O
1. Alkany w przedziale od 1 do 4, to... 2. Alkany w przedziale od 5 do 16, to... 3. Alkany w przedziale od 17, to..
1.ciała stałe 2.ciecze 3.gazy
1.ciecze 2.ciała stałe 3.gazy
1.gazy 2.ciecze 3.ciała stałe
1.gazy 2.ciecze 3.ciała stałe
Wybierz tę odpowiedź, w której znajdują sie zastosowania tylko alkanów.
Gazy wypełniające butle turystyczne, wykorzystanie do wyrobów smarów i olejów, składnik gazu ziemnego, paliwa energetyczne, gazy spieniające w piankach do golenia
Do wytwarzania tworzyw sztucznych, zastosowanie do regulacji wzrostu upraw, do wytwarzania rozpuszczalników farb, gaz w palniach służących do cięcia
Lampki karbidowe, produkcja hydrożeli oraz silikonów, wykorzystanie do produkcji obudowy telefonów, rodukcja polarów i elastycznych tworzyw sztucznych
Gazy wypełniające butle turystyczne, wykorzystanie do wyrobów smarów i olejów, składnik gazu ziemnego, paliwa energetyczne, gazy spieniające w piankach do golenia