Strona 3

Kultury tkankowe 5

Pytanie 17
Wirusy onkogenne:
Nie są zdolne do wiązania wielu białek
To na przykład wirus SV40 i wirus grypy
Mogą powodować wyłączenie procesu apoptozy komórek
Powodują ponad połowę przypadków nowotworów
Pytanie 18
Które z poniższych stwierdzeń o czynniku 4h jest nie prawdziwe?
Białko to nie ma nic wspólnego z procesem ontogenezy
białko to wpływa bezpośrednio na aktywność czynnika e2f
jego aktywność jest niezwykle ważna bo kontroluje syntezę białka p19 arp i białka ing4a
Proces transkrypcji tych białek nie zależy od regulacji aktywności promotora
Pytanie 19
Pytanie 20
Pytanie 21
Zaznacz nieprawidłowe odpowiedzi dotyczące białka p53:
jego poziom nie jest zależny od uszkodzenia DNA
jego poziom jest niski w komórce z nieuszkodzonym genomem
jego ilość jest ciągle regulowana przez degradację
jest w kompleksie z białkiem MDM2 – ligazą ubikwityny
Pytanie 22
Wskaż nieprawidłową odpowiedź - komórki nowotworu:
nie są heterogenne
pochodzą od jednej komórki
mają zdolność proliferacyjną
pochodzą z komórki macierzystej, która ulega kilkukrotnej mutacji
Pytanie 23
W której fazie zatrzymane są oocyty podczas owulacji?
metafaza I pierwszego podziału mitotycznego
metafaza II drugiego podziału mejotycznego
metafaza I pierwszego podziału mejotycznego
interfaza
Pytanie 24
Który z etapów transplantacji jadra komórkowego ssaków jest najtrudniejszy?
przygotowanie komórki somatycznej do transplantacji
enukleacja oocytu
wszczepienie jądra komórki somatycznej do oocytu
aktywacja zrekonstruowanej komórki