Pytania i odpowiedzi

Kultury tkankowe 5

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test część 5 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 75 Rozwiązywany: 3123 razy
Pytanie 1
Pytanie 2
Co charakteryzuje komórki pluripotencjalne:
mogą różnicować do wielu innych typów komórek ale nie do totipotencjalnych (komórki mogą zmieniać potencjalność tylko na mniejszą),
Pytanie 3
Pytanie 4
Pytanie 5
Geny homeotyczne HOX:
kodują białka zaliczane do czynników transkrypcji
Pytanie 6
Co to są onkogeny:
zmutowane geny, które powodują nadmierną proliferację komórek w procesach nowotworowych
Pytanie 7
Co się stanie gdy w komórce zajdzie mutacja jednego allelu genu supresorowego:
zostanie utrzymana supresja nowotworu, dopóki komórka będzie posiadała przynajmniej jeden niezmutowany allel tego genu
Pytanie 8
Wskaż nieprawidłową odpowiedź o onkogenach:
musi dojść do mutacji obu alleli, aby mogło dojść do procesu nowotworowego
Pytanie 9
Pytanie 10
Wybierz nieprawdziwe zdanie dotyczące białka rb.
w wyniku defosforylacji uwalnia czynnik E2F, który stymuluje proliferację komórki
Pytanie 11
Z powstawaniem nowotworu nie są związane następujące zjawiska:
recesywna mutacja w onkogenach, co prowadzi do niekontrolowanej proliferacji komórek
Pytanie 12
Pytanie 13
Wśród czynników transkrypcyjnych E2F :
anty-proliferacyjne odpowiadają za remodelowanie chromatyny
Pytanie 14
Nieprawdą jest, że białko p16:
Powstaje z transkryptu ß genu kodowanego przez locus INK4A.
Pytanie 15
Pytanie 16
Które z poniższych stwierdzeń jest nie prawdziwe?
Białko Mex-5/6 jest jedynym który decyduje o ułożeniu wrzeciona podczas podziału komórki
Pytanie 17
Wirusy onkogenne:
Mogą powodować wyłączenie procesu apoptozy komórek
Pytanie 18
Które z poniższych stwierdzeń o czynniku 4h jest nie prawdziwe?
jego aktywność jest niezwykle ważna bo kontroluje syntezę białka p19 arp i białka ing4a
Pytanie 19
Pytanie 20