Anatomia i Fizjologia Zwierząt, test z biologii

Budowa Ciała Zwierząt oraz Fizjologia Test dla liceum z biologii. Test składa się z 21 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anatomia i Fizjologia Zwierząt"

1) Anatomia jest to:
2) Histologia jest to:
3) Inaczej Anatomia Patologiczna
4) Co to jest Homeostaza?
5) Tkanka to zespół komórek o:
6) Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
7) Wskaż prawidłowe nazwy
8) Ile kręgów ma koń w odcinku lędźwiowym?
9) Ile kręgów posiada pies w odcinku ogonowym?
10) ile kręgów ma bydło w odcinku szyjnym?
11) Ile par żeber ma świnia?
12) Mostek u zwierząt składa się ze zrośniętych ze sobą członów mostkowych, wyróżnia się 3 części :
13) Ile żeber rzekomych ma pies?
14) Ile żeber prawdziwych ma koń?
15) W czaszce rozróżnia się 2 zasadnicze części są to :
16) Kości trzewioczaszki...Do nieparzystych zalicza się :
17) Obręcz barkowa składa się z:
18) Kości obręczy miedniczej to (kość krzyżowa, miednica... i? )
19) Miednica składa się z następujących kości:
20) Mięśnie brzucha są to:
21) Narządy budujące układ powłokowy: