Anatomia i Fizjologia Zwierząt, fiszki z biologii

Budowa Ciała Zwierząt oraz Fizjologia

Fiszki, Biologia, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mostek u zwierząt składa się ze zrośniętych ze sobą członów mostkowych, wyróżnia się 3 części :
rękojeść mostka
panewka mostka
wyrostek mieczykowaty zakończony chrząstką
trzon mostka
nasada mostka
wyrostek kolczysty
Mostek u zwierząt składa się ze zrośniętych ze sobą członów mostkowych, wyróżnia się 3 części :
rękojeść mostka
panewka mostka
wyrostek mieczykowaty zakończony chrząstką
trzon mostka
nasada mostka
wyrostek kolczysty
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ile kręgów ma bydło w odcinku szyjnym?
7
9
ile kręgów ma bydło w odcinku szyjnym?
7
9
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile żeber prawdziwych ma koń?
10
9
8
Ile żeber prawdziwych ma koń?
10
9
8
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest Homeostaza?
równowaga fizyko-chemiczna w organiźmie, umożliwiająca jego funkcjonowanie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Narządy budujące układ powłokowy:
pazury
rogi
kopyta
racice
gruczoły: łojowe, potowe, mlekowe
pióra
nerka
włosy
kolce
mózg
opuszki
jelito cieńkie
łuski
noga
Narządy budujące układ powłokowy:
pazury
rogi
kopyta
racice
gruczoły: łojowe, potowe, mlekowe
pióra
nerka
włosy
kolce
mózg
opuszki
jelito cieńkie
łuski
noga
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile kręgów posiada pies w odcinku ogonowym?
23
20
24
22
Ile kręgów posiada pies w odcinku ogonowym?
23
20
24
22
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Anatomia jest to:
dziedzina sztuki
dział biologii badający rozwój komórek w organizmach żywych
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
Anatomia jest to:
dziedzina sztuki
dział biologii badający rozwój komórek w organizmach żywych
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Inaczej Anatomia Patologiczna
Patomorfologia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile kręgów ma koń w odcinku lędźwiowym?
6
8
7
Ile kręgów ma koń w odcinku lędźwiowym?
6
8
7
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kości obręczy miedniczej to (kość krzyżowa, miednica... i? )
kości łonowej
1 krąg ogonowy
3kręgi ogonowe
Kości obręczy miedniczej to (kość krzyżowa, miednica... i? )
kości łonowej
1 krąg ogonowy
3kręgi ogonowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obręcz barkowa składa się z:
kości barku
łopatki
kości kruczej
kości stawowej przedniej łopatki
obojczyka
Obręcz barkowa składa się z:
kości barku
łopatki
kości kruczej
kości stawowej przedniej łopatki
obojczyka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Miednica składa się z następujących kości:
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości trzonu miedniczego
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łącznej miednicy
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łonowej
Miednica składa się z następujących kości:
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości trzonu miedniczego
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łącznej miednicy
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łonowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile par żeber ma świnia?
13
14
15
Ile par żeber ma świnia?
13
14
15
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tkanka to zespół komórek o:
identycznej budowie
jednakowej funkcji spełnionej w organiźmie
podobnym typie przemiany materii
różnych pochodzeniu
różnej budowie
jednakowym pochodzeniu
Tkanka to zespół komórek o:
identycznej budowie
jednakowej funkcji spełnionej w organiźmie
podobnym typie przemiany materii
różnych pochodzeniu
różnej budowie
jednakowym pochodzeniu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Histologia jest to:
nauka o nieprawidłowościach w narządach
nauka o tkankach
nauka o komórce
Histologia jest to:
nauka o nieprawidłowościach w narządach
nauka o tkankach
nauka o komórce
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
bazofile
neutrofile
eozynofile
Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
bazofile
neutrofile
eozynofile
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile żeber rzekomych ma pies?
8
5
4
Ile żeber rzekomych ma pies?
8
5
4
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W czaszce rozróżnia się 2 zasadnicze części są to :
część żuchwowa
część rdzeniowa
część twarzowa
część potylicowa
część mózgowa
część oponowa
W czaszce rozróżnia się 2 zasadnicze części są to :
część żuchwowa
część rdzeniowa
część twarzowa
część potylicowa
część mózgowa
część oponowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kości trzewioczaszki...Do nieparzystych zalicza się :
lemiesz
kość nosową
kość sitową
kość łzową
kość gnykową
kość skrzydłową
Kości trzewioczaszki...Do nieparzystych zalicza się :
lemiesz
kość nosową
kość sitową
kość łzową
kość gnykową
kość skrzydłową
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mięśnie brzucha są to:
m. przeponowy brzucha
m. poprzeczny brzucha
m. skośny brzucha wewnętrzny
m. prązkowy brzucha
m. prosty brzucha
m. skośny brzucha zewnętrzny
m. ścięgnisty brzucha
m. zginacz brzucha
Mięśnie brzucha są to:
m. przeponowy brzucha
m. poprzeczny brzucha
m. skośny brzucha wewnętrzny
m. prązkowy brzucha
m. prosty brzucha
m. skośny brzucha zewnętrzny
m. ścięgnisty brzucha
m. zginacz brzucha
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaż prawidłowe nazwy
świnia, łac. Sunis
pies, łac. Lupus
bydło, łac. Bovis
pies, łac. Canis
Wskaż prawidłowe nazwy
świnia, łac. Sunis
pies, łac. Lupus
bydło, łac. Bovis
pies, łac. Canis