Anatomia i Fizjologia Zwierząt, fiszki z biologii

Budowa Ciała Zwierząt oraz Fizjologia

Fiszki, Biologia, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile żeber prawdziwych ma koń?
8
9
10
Ile żeber prawdziwych ma koń?
8
9
10
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tkanka to zespół komórek o:
podobnym typie przemiany materii
różnej budowie
jednakowej funkcji spełnionej w organiźmie
identycznej budowie
jednakowym pochodzeniu
różnych pochodzeniu
Tkanka to zespół komórek o:
podobnym typie przemiany materii
różnej budowie
jednakowej funkcji spełnionej w organiźmie
identycznej budowie
jednakowym pochodzeniu
różnych pochodzeniu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Inaczej Anatomia Patologiczna
Patomorfologia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Histologia jest to:
nauka o komórce
nauka o tkankach
nauka o nieprawidłowościach w narządach
Histologia jest to:
nauka o komórce
nauka o tkankach
nauka o nieprawidłowościach w narządach
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W czaszce rozróżnia się 2 zasadnicze części są to :
część mózgowa
część potylicowa
część twarzowa
część oponowa
część rdzeniowa
część żuchwowa
W czaszce rozróżnia się 2 zasadnicze części są to :
część mózgowa
część potylicowa
część twarzowa
część oponowa
część rdzeniowa
część żuchwowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
bazofile
neutrofile
eozynofile
Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
bazofile
neutrofile
eozynofile
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Anatomia jest to:
dziedzina sztuki
dział biologii badający rozwój komórek w organizmach żywych
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
Anatomia jest to:
dziedzina sztuki
dział biologii badający rozwój komórek w organizmach żywych
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Miednica składa się z następujących kości:
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łącznej miednicy
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łonowej
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości trzonu miedniczego
Miednica składa się z następujących kości:
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łącznej miednicy
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łonowej
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości trzonu miedniczego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kości obręczy miedniczej to (kość krzyżowa, miednica... i? )
1 krąg ogonowy
3kręgi ogonowe
kości łonowej
Kości obręczy miedniczej to (kość krzyżowa, miednica... i? )
1 krąg ogonowy
3kręgi ogonowe
kości łonowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mostek u zwierząt składa się ze zrośniętych ze sobą członów mostkowych, wyróżnia się 3 części :
nasada mostka
rękojeść mostka
wyrostek mieczykowaty zakończony chrząstką
trzon mostka
panewka mostka
wyrostek kolczysty
Mostek u zwierząt składa się ze zrośniętych ze sobą członów mostkowych, wyróżnia się 3 części :
nasada mostka
rękojeść mostka
wyrostek mieczykowaty zakończony chrząstką
trzon mostka
panewka mostka
wyrostek kolczysty
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ile kręgów ma bydło w odcinku szyjnym?
9
7
ile kręgów ma bydło w odcinku szyjnym?
9
7
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obręcz barkowa składa się z:
obojczyka
łopatki
kości barku
kości stawowej przedniej łopatki
kości kruczej
Obręcz barkowa składa się z:
obojczyka
łopatki
kości barku
kości stawowej przedniej łopatki
kości kruczej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile żeber rzekomych ma pies?
4
8
5
Ile żeber rzekomych ma pies?
4
8
5
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest Homeostaza?
równowaga fizyko-chemiczna w organiźmie, umożliwiająca jego funkcjonowanie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Narządy budujące układ powłokowy:
noga
włosy
pióra
gruczoły: łojowe, potowe, mlekowe
racice
nerka
mózg
jelito cieńkie
opuszki
kopyta
pazury
rogi
łuski
kolce
Narządy budujące układ powłokowy:
noga
włosy
pióra
gruczoły: łojowe, potowe, mlekowe
racice
nerka
mózg
jelito cieńkie
opuszki
kopyta
pazury
rogi
łuski
kolce
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile kręgów posiada pies w odcinku ogonowym?
23
24
22
20
Ile kręgów posiada pies w odcinku ogonowym?
23
24
22
20
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mięśnie brzucha są to:
m. prązkowy brzucha
m. prosty brzucha
m. ścięgnisty brzucha
m. skośny brzucha wewnętrzny
m. przeponowy brzucha
m. skośny brzucha zewnętrzny
m. poprzeczny brzucha
m. zginacz brzucha
Mięśnie brzucha są to:
m. prązkowy brzucha
m. prosty brzucha
m. ścięgnisty brzucha
m. skośny brzucha wewnętrzny
m. przeponowy brzucha
m. skośny brzucha zewnętrzny
m. poprzeczny brzucha
m. zginacz brzucha
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile kręgów ma koń w odcinku lędźwiowym?
8
7
6
Ile kręgów ma koń w odcinku lędźwiowym?
8
7
6
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaż prawidłowe nazwy
świnia, łac. Sunis
pies, łac. Lupus
pies, łac. Canis
bydło, łac. Bovis
Wskaż prawidłowe nazwy
świnia, łac. Sunis
pies, łac. Lupus
pies, łac. Canis
bydło, łac. Bovis
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kości trzewioczaszki...Do nieparzystych zalicza się :
kość gnykową
lemiesz
kość nosową
kość skrzydłową
kość sitową
kość łzową
Kości trzewioczaszki...Do nieparzystych zalicza się :
kość gnykową
lemiesz
kość nosową
kość skrzydłową
kość sitową
kość łzową
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile par żeber ma świnia?
15
13
14
Ile par żeber ma świnia?
15
13
14