Anatomia i Fizjologia Zwierząt

Budowa Ciała Zwierząt oraz Fizjologia

Biologia, powtórzenie. 21 pytań.

REKLAMA
Anatomia jest to:
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
Histologia jest to:
nauka o tkankach
Inaczej Anatomia Patologiczna
Patomorfologia
Co to jest Homeostaza?
równowaga fizyko-chemiczna w organiźmie, umożliwiająca jego funkcjonowanie
Tkanka to zespół komórek o:
Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
eozynofile
Wskaż prawidłowe nazwy
Ile kręgów ma koń w odcinku lędźwiowym?
6
Ile kręgów posiada pies w odcinku ogonowym?
ile kręgów ma bydło w odcinku szyjnym?
7
Ile par żeber ma świnia?
Mostek u zwierząt składa się ze zrośniętych ze sobą członów mostkowych, wyróżnia się 3 części :
Ile żeber rzekomych ma pies?
4
Ile żeber prawdziwych ma koń?
8
W czaszce rozróżnia się 2 zasadnicze części są to :
Kości trzewioczaszki...Do nieparzystych zalicza się :
Obręcz barkowa składa się z:
Kości obręczy miedniczej to (kość krzyżowa, miednica... i? )
Miednica składa się z następujących kości:
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łonowej
Mięśnie brzucha są to:
Narządy budujące układ powłokowy:
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.