Powtórzenie: Białka proste w produktach spożywczych

Powtórzenie dotyczący podziału białek. Bardzo ogólnie.

Biologia, powtórzenie. 7 pytań.

Białka proste, rozpuszczalne w wodzie. W temp 70-75 stopni ulegają denaturacji nieodwracalnej.Występują w surowcach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
albuminy
Białka proste, nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w rozcieńczonych solach obojętnych.Po ogrzaniu koagulują.
globuliny
Białka proste, rozpuszczają się w rozcieńczonych kwasach i zasadach. Występują w surowcach roślinnych.
gluteiny
Białka proste, rozpuszczalne w niższych alkoholach alifatycznych i aromatycznych. Typowe białka roślinne.
prolaminy
Białka najprostsze, zaliczane do polipeptydów. Rozpuszczalne w wodzie,kwasach, zasadach. Mają charakter zasadowy.
protaminy
Białka proste, rozpuszczalne w wodzie, rozcieńczonych kwasach i zasadach. Odczyn zasadowy.
histony
Białka proste. Wchodzą w skład tkanki okrywającej,podporowej,łącznej. Praktycznie nierozpuszczalne. Wchodzą w skład paznokci, kopyt, rogów, piór.
skleroproteiny

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.