Polska scena polityczna po 1989 test

Polska scena polityczna po 1989, test z WOSu

Najważniejsze postacie, symbole, nazwy, partie i daty dotyczące polskiej sceny politycznej po roku 1989. Proszę o wpisywanie odpowiedzi DRUKOWANYMI LITERAMI a dat w formacie DD/MM/RRRR.
Powodzenia:)

32 pytań WOS ekkosa