Fiszki

Polska scena polityczna po 1989

Test w formie fiszek Najważniejsze postacie, symbole, nazwy, partie i daty dotyczące polskiej sceny politycznej po roku 1989. Proszę o wpisywanie odpowiedzi DRUKOWANYMI LITERAMI a dat w formacie DD/MM/RRRR.
Powodzenia:)
Ilość pytań: 32 Rozwiązywany: 2194 razy
Wpisz imię i nazwisko osoby, o której mowa.
Ostatni Prezydent Polski na uchodźtwie. W 1990 roku przekazał insygnia II RP prezydentowi Lechowi Wałęsie.
RYSZARD KACZOROWSKI
Zaznacz stwierdzenia prawdziwe.
Obecnie [stan na marzec 2011] mamy:
senat VII kadencji
sejm VI kadencji
sejm VIII kadencji
senat V kadencji
sejm VII kadencji
senat VII kadencji
sejm VI kadencji
Wybory do Sejmu kontraktowego odbyły się (wpisz pełną datę DD/MM/RRRR):
04/06/1989
Głównym(i) rywalem/rywalami Aleksandra Kwaśniewskiego w walce o fotel prezydencki w roku 2000 byli:
Stanisław Tymiński
Donald Tusk
Andrzej Olechowski
Lech Wałęsa
Marian Krzaklewski
Andrzej Olechowski
Marian Krzaklewski
W II turze wyborów prezydenckich w roku 1990 z Lechem Wałęsą zmierzył się:
Tadeusz Mazowiecki
Stanisław Tymiński
Stanisław Tymiński
Głównym rywalem Lecha Kaczyńskiego w walce o fotel prezydencki w roku 2005 był:
Donald Tusk
Marian Krzaklewski
Aleksander Kwaśniewski
Bronisław Komorowski
Donald Tusk
Wpisz imię i nazwisko osoby, o której mowa.
Został pierwszym ministrem spraw zagranicznych po 1989. Funkcję tę sprawował do roku 1993.
KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI
KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI
Napisz pełną nazwę partii, której logo widnieje obok.
LEWICA I DEMOKRACI
LEWICA I DEMOKRACI
W wyborach w którym roku wystartowała koalicja pod nazwą Lewica i Demokraci (LiD)?
2007
2007
Wskaż ugrupowania, które wchodziły w skład koalicji Lewica i Demokraci?
UPR
UP
PD
SLD
SDPL
PSL
UW
SdPR
UP
PD
SLD
SDPL
Rozszyfruj skrót SdRP:
SOCJALDEMOKRACJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Napisz pełną nazwę partii, której logo widnieje obok.
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Rozszyfruj skrót UPR:
UNIA POLITYLKI REALNEJ
Napisz pełną nazwę partii, której logo widnieje obok.
UNIA POLITYKI REALNEJ
Z jakimi ugrupowaniami politycznymi należy kojarzyć postać Donalda Tuska?
UW
LiD
KL-D
PO
PD
ZChN
UW
KL-D
PO