Test: Polska scena polityczna po 1989

Strona 1

Pytanie 1
Wpisz imię i nazwisko osoby, o której mowa.
Ostatni Prezydent Polski na uchodźtwie. W 1990 roku przekazał insygnia II RP prezydentowi Lechowi Wałęsie.
Pytanie 2
Zaznacz stwierdzenia prawdziwe.
Obecnie [stan na marzec 2011] mamy:
sejm VIII kadencji
sejm VI kadencji
senat V kadencji
sejm VII kadencji
senat VII kadencji
Pytanie 3
Wybory do Sejmu kontraktowego odbyły się (wpisz pełną datę DD/MM/RRRR):
04/06/1989
Pytanie 4
Głównym(i) rywalem/rywalami Aleksandra Kwaśniewskiego w walce o fotel prezydencki w roku 2000 byli:
Lech Wałęsa
Stanisław Tymiński
Marian Krzaklewski
Donald Tusk
Andrzej Olechowski
Pytanie 5
W II turze wyborów prezydenckich w roku 1990 z Lechem Wałęsą zmierzył się:
Stanisław Tymiński
Tadeusz Mazowiecki
Pytanie 6
Głównym rywalem Lecha Kaczyńskiego w walce o fotel prezydencki w roku 2005 był:
Aleksander Kwaśniewski
Marian Krzaklewski
Bronisław Komorowski
Donald Tusk