Test z geografii

40 stolic Afryki

Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 3993 razy