Afryka - test wiedzy ogólnej, test z geografii

Test z wiedzy ogólnej na temat Czarnego Kontynentu Test wiedzy online z geografii.

Geografia. Test składa się z 27 pytań.

REKLAMA
Ocena:3 - 2 głosów

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Afryka - test wiedzy ogólnej".

Geografia, Ogólny
14
Afryka
Geografia, Ogólny
15
#Afryka
Polska - środowisko przyrodnicze i społeczno ekonomiczne Polski. Położenie Polski w Europie.
Geografia, Gimnazjum
25
#polska #test #
Test sprawdzający wiedzę na temat Afryki. Przetestuj swoją znajomość państw, ukształtowania terenu i gospodarki Afrykańskiej. Przygotowanie do sprawdzianu czy klasówki o Afryce.
Geografia, Ogólny
26
#afryka #geografiaafryki
Geografia, Gimnazjum
9

Pytania zawarte w teście