Test wiedzy

Stolice wszystkich państw afrykańskich

Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 3326 razy