Test z Chemii

Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny

Pytanie 1
Nazywany często gazem kopalnianym lub gazem błotnym.
Pytanie 2
Szósty węglowodór szeregu homologicznego alkanu metanu.
Pytanie 3
Węglowodory zawierające jedno wiązanie podwójne w cząsteczce to....
Pytanie 4
Węglowodory nienasycone zawierające jedno potrójne wiązanie pomiędzy atomami węgla nazywają się....
Pytanie 5
Nazwa zwyczajowa etenu.
Pytanie 6
Eten spala się płomieniem....
Dalej