Strona 1

Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny

Pytanie 1
Nazywany często gazem kopalnianym lub gazem błotnym.
Pytanie 2
Szósty węglowodór szeregu homologicznego alkanu metanu.
Pytanie 3
Węglowodory zawierające jedno wiązanie podwójne w cząsteczce to....
Pytanie 4
Węglowodory nienasycone zawierające jedno potrójne wiązanie pomiędzy atomami węgla nazywają się....
Pytanie 5
Nazwa zwyczajowa etenu.
Pytanie 6
Eten spala się płomieniem....
Pytanie 7
Nazwa systematyczna acetylenu
Pytanie 8
Alkany zawierające od 5 do 15 atomów węgla w cząsteczce to...
ciecze i gazy
ciecze
ciała stałe
gazy
Pytanie 9
etin spala się płomieniem...
niebieskim
kopcącym
iskrzącym