Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie, test z chemii

Na podstawe książki Chemia Nowej Ery klasa 3 gim Test gimnazjalny z chemii.

Chemia. Test składa się z 14 pytań.

REKLAMA
Ocena:4 - 7 głosów

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie".

powtórzenie wiadomości
Chemia, Gimnazjum
4
Na podstawie książki Chemia nowej Ery klasa 3 gim
Chemia, Gimnazjum
15
#alkeny #alkiny #szeregi #homologiczne
pisanie wzorów chemicznych
Chemia, Gimnazjum
18
Chemia, Ogólny
9
Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.
Chemia, Gimnazjum
9
#weglowodory #metan #etan #propan #butannasycone #chemia #alkany #alkeny #alkiny

Pytania zawarte w teście