Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie, test z chemii

Na podstawe książki Chemia Nowej Ery klasa 3 gim Test gimnazjalny z chemii. Test składa się z 14 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie"

1) Na jakie dwie grupy dzielimy związki chemiczne?
2) Co to są związki organiczne?
3) Ile elektronów posiada atom węgla? (wpisz tylko cyfrę)
4) Co to są węglowodory?
5) Paliwa, to naturalne źródła węglowodorów. Wskaż trzy podstawowe paliwa.
6) Jakie są produkty destylacji ropy naftowej?
7) Co to są związki nasycone?
8) Jaki jest wzór ogólny alkanów?
9) Jakie są inne nazwy metanu?
10) Co to jest spalanie?
11) Jakie są produkty spalania całkowitego?
12) Jakie są produkty spalania niecałkowitego?
13) 1. Alkany w przedziale od 1 do 4, to... 2. Alkany w przedziale od 5 do 16, to... 3. Alkany w przedziale od 17, to..
14) Wybierz tę odpowiedź, w której znajdują sie zastosowania tylko alkanów.