Najważniejsze wydarzenia średniowiecza, test z historii

Test historyczny z najważniejszych wydarzeń okresu średniowiecza. Test wiedzy online z historii. Test składa się z 11 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Najważniejsze wydarzenia średniowiecza"

1) Podaj datę obalenia Romulusa Augustulusa, ostatniego cesarza zachodniorzymskiego.
2) Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
3) Podaj datę koronacji Ottona I
4) Kiedy nastąpił ostateczny rozłam w Kościele między Rzymem a Konstantynopolem?
5) Podaj datę powistania zakonu Templariuszy.
6) Kiedy nastąpił chrzest Mieszka I?
7) Podaj datę zawarcia unii polsko-litewskiej.
8) Podaj rok w którym odbyła się bitwa pod Grunwaldem.
9) W którym roku rozpoczął się Sobór w Konstancji?
10) W którym roku została wydana pierwsza drukowana książka w Europie?
11) Podaj rok odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.