Powtórzenie: Najważniejsze wydarzenia średniowiecza

Powtórzenie historyczny z najważniejszych wydarzeń okresu średniowiecza.

Historia, powtórzenie. 11 pytań.

Podaj datę obalenia Romulusa Augustulusa, ostatniego cesarza zachodniorzymskiego.
476
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
622
Podaj datę koronacji Ottona I
962
Kiedy nastąpił ostateczny rozłam w Kościele między Rzymem a Konstantynopolem?
1054
Podaj datę powistania zakonu Templariuszy.
1118
Kiedy nastąpił chrzest Mieszka I?
966
Podaj datę zawarcia unii polsko-litewskiej.
1386
Podaj rok w którym odbyła się bitwa pod Grunwaldem.
1410
W którym roku rozpoczął się Sobór w Konstancji?
1414
W którym roku została wydana pierwsza drukowana książka w Europie?
1455
Podaj rok odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
1492

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.