Test z języka polskiego

Język Polski- Średniowiecze

Pytania zawierają materiał z epoki średniowiecza
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 95042 razy