Strona 1

Starożytna Grecja - liceum

Pytanie 1
Kogo Grecy oznaczali terminem "Hellenowie"
Przybyszów z rejonu Helu
Greckich osadników na terenie tzw. Italii
Ludzi mówiacych po grecku i żyjących na grecki sposób
Wojowników spartańskich o dużym doświadczeniu bitewnym
Pytanie 2
"polis" to ?
Nazwa szybkiego i zwrotnego statku greckiego
nazwa jaką sie określało Greckie państwa-miasta
Narzędzie do przekopywania ziemi
Grecki tytuł gościa honorowego
Pytanie 3
"Metropolia" to ?
Miasto macierzyste z którego dokonywano osadnictwa w innych rejonach świata
Centrum miasta z centralnie zbiagajacymi sie ulicami
Plac zebrań w Atenach
Grecka jednostka miary
Pytanie 4
Kim byli "heloci" ?
Nauczycielami języka greckiego
Chłopami zależnymi w Sparcie
Wolnymi chłopami w Atenach
Kapłanami Zeusa
Pytanie 5
Sparta miała ustrój polityczny ...
anarchia
monarchia z królem na czele
monarchia z dwoma królami
demokracja
Pytanie 6
Kim byli "eforowie" ?
spartańskimi urzędnikami sprawujacymi realna władze
producentami win w Attyce
Instruktowami walki w sparcie
Nasjstarszymi mieszkańcami Sparty doradzającymi królowi
Pytanie 7
Eforów wybieroano co ..
1 rok
3 lata
dożywotnio
2 lata
Pytanie 8
Bitwa w Wąwozie Termopilskim miała miejsce w :
477 r.p.n.e.
490 r. p.n.e.
480 r. p.n.e.
468 r.p.n.e.