Pytania i odpowiedzi

Starożytna Grecja - liceum

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zestaw pytań na temat starożytnej Grecji z zakresu liceum ogólnokształcącego.
Ilość pytań: 31 Rozwiązywany: 88743 razy
Pytanie 1
Kogo Grecy oznaczali terminem "Hellenowie"
Ludzi mówiacych po grecku i żyjących na grecki sposób
Pytanie 2
"polis" to ?
nazwa jaką sie określało Greckie państwa-miasta
Pytanie 3
"Metropolia" to ?
Miasto macierzyste z którego dokonywano osadnictwa w innych rejonach świata
Pytanie 4
Kim byli "heloci" ?
Chłopami zależnymi w Sparcie
Pytanie 5
Sparta miała ustrój polityczny ...
monarchia z dwoma królami
Pytanie 6
Kim byli "eforowie" ?
spartańskimi urzędnikami sprawujacymi realna władze
Pytanie 7
Eforów wybieroano co ..
1 rok
Pytanie 8
Bitwa w Wąwozie Termopilskim miała miejsce w :
480 r. p.n.e.
Pytanie 9
Bitwa przy Salaminie miała miejsce w :
480 r.p.n.e.
Pytanie 10
Bitwa pod Platejami miała miejsce w :
479 r.p.n.e.
Pytanie 11
Wojna peloponeska toczyła się miedzy :
Atenami - Spartą
Pytanie 12
Wojna peloponeska trwała w latach :
431-404 p.n.e.
Pytanie 13
Bitwa pod Cheroneą miała miejsce w :
338 r. p.n.e.
Pytanie 14
Wojskami Macedońskimi pod Cheroneą dowodził :
Aleksander Macedoński
Filip II
Pytanie 15
Religia grecka była
politeistyczna
Pytanie 16
Okresem Minojskim określa sie przedział czasowy :
3000-1400 r. p.n.e.
Pytanie 17
Okresem Mykeńskim określa się przedział czasowy:
1600-1100 r .p.n.e.
Pytanie 18
Tzw. Okres wielkiej kolonizacji poza basen Morza Egejskiego rozpoczął się w
VIII w. p.n.e.
Pytanie 19
Wielką Grecja nazywano
skupiska kolonii greckich na terenie Italii
Pytanie 20
Wyjaśnij pojęcie "spartiata"
Pełnoprawny obywatel Sparty