Fiszki

Starożytna Grecja - liceum

Test w formie fiszek Zestaw pytań na temat starożytnej Grecji z zakresu liceum ogólnokształcącego.
Ilość pytań: 31 Rozwiązywany: 88833 razy
Kogo Grecy oznaczali terminem "Hellenowie"
Ludzi mówiacych po grecku i żyjących na grecki sposób
Wojowników spartańskich o dużym doświadczeniu bitewnym
Przybyszów z rejonu Helu
Greckich osadników na terenie tzw. Italii
Ludzi mówiacych po grecku i żyjących na grecki sposób
"polis" to ?
Nazwa szybkiego i zwrotnego statku greckiego
Grecki tytuł gościa honorowego
Narzędzie do przekopywania ziemi
nazwa jaką sie określało Greckie państwa-miasta
nazwa jaką sie określało Greckie państwa-miasta
"Metropolia" to ?
Grecka jednostka miary
Miasto macierzyste z którego dokonywano osadnictwa w innych rejonach świata
Plac zebrań w Atenach
Centrum miasta z centralnie zbiagajacymi sie ulicami
Miasto macierzyste z którego dokonywano osadnictwa w innych rejonach świata
Kim byli "heloci" ?
Nauczycielami języka greckiego
Wolnymi chłopami w Atenach
Chłopami zależnymi w Sparcie
Kapłanami Zeusa
Chłopami zależnymi w Sparcie
Sparta miała ustrój polityczny ...
anarchia
demokracja
monarchia z dwoma królami
monarchia z królem na czele
monarchia z dwoma królami
Kim byli "eforowie" ?
spartańskimi urzędnikami sprawujacymi realna władze
Nasjstarszymi mieszkańcami Sparty doradzającymi królowi
producentami win w Attyce
Instruktowami walki w sparcie
spartańskimi urzędnikami sprawujacymi realna władze
Eforów wybieroano co ..
1 rok
3 lata
dożywotnio
2 lata
1 rok
Bitwa w Wąwozie Termopilskim miała miejsce w :
477 r.p.n.e.
468 r.p.n.e.
480 r. p.n.e.
490 r. p.n.e.
480 r. p.n.e.
Bitwa przy Salaminie miała miejsce w :
486 r.p.n.e.
480 r.p.n.e.
466 r.p.n.e.
470 r.p.n.e.
480 r.p.n.e.
Bitwa pod Platejami miała miejsce w :
490 r.p.n.e.
480 r.p.n.e.
479 r.p.n.e.
478 r.p.n.e.
479 r.p.n.e.
Wojna peloponeska toczyła się miedzy :
Spartą - Macedonia
Sojuszem Greckim - Persami
Atenami - Spartą
Macedonią - Imperium Rzymskim
Atenami - Spartą
Wojna peloponeska trwała w latach :
480-490 p.n.e.
431-404 p.n.e.
466-463 p.n.e.
414-403 p.n.e.
431-404 p.n.e.
Bitwa pod Cheroneą miała miejsce w :
338 r. p.n.e.
333 r. p.n.e.
340 r.p.n.e.
335 r. p.n.e.
338 r. p.n.e.
Wojskami Macedońskimi pod Cheroneą dowodził :
Aleksander Macedoński
Tukidydes
Filip II
Tukideyos
Aleksander Macedoński
Filip II
Religia grecka była
anomaliteistyczna
monoteistyczna
politeistyczna
synetyistyczna
politeistyczna
Okresem Minojskim określa sie przedział czasowy :
3000-1400 r. p.n.e.
VII-VI w. p.n.e.
3000-2000 r. p.n.e.
1600-1100 r. p.n.e.
3000-1400 r. p.n.e.
Okresem Mykeńskim określa się przedział czasowy:
VIII-VI w. p.n.e.
3000-2000 r. p.n.e.
1600-1100 r .p.n.e.
3000-1400 r. p.n.e.
1600-1100 r .p.n.e.
Tzw. Okres wielkiej kolonizacji poza basen Morza Egejskiego rozpoczął się w
VIII w. n.e.
VI w. n.e.
VIII w. p.n.e.
VI w. p.n.e.
VIII w. p.n.e.
Wielką Grecja nazywano
tereny kolonii w Azjii
tereny na półwyspie Peloponeskim
Rejon wokół góry Olimp
skupiska kolonii greckich na terenie Italii
skupiska kolonii greckich na terenie Italii
Wyjaśnij pojęcie "spartiata"
Niewolnik spartański nieposiadający żadnych praw
Dowódca oddziału spartiańskiego wyruszającego na wojnę
Wojownik spartiańskim wyszkolony w posługiwaniu sie długą włócznią
Pełnoprawny obywatel Sparty
Pełnoprawny obywatel Sparty