Powstanie styczniowe, test online. Historia.

Ten test obejmuje wydarzenia z historii powstania styczniowego. Test maturalny z historii.

Historia, Matura. Test składa się z 34 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Powstanie styczniowe".

Średniowiecze
Historia, Matura
3
#fortyandfour
Test ze średniowiecza zawierający najważniejsze daty z okresu powstania islamu.
Historia, Ogólny
14
#islam #średniowiecze #mahomet
Test dotyczący XVII - sto wiecznych wojnach polsko-rosyjskich.
Historia, Gimnazjum
7
#Wojny #Rosja #Polska #Powstanie
Średniowiecze
Historia, Matura
5
#fortyandfour
Historia, Ogólny
13

Pytania zawarte w teście