Powstanie styczniowe - daty i bitwy, test z historii

Ten test obejmuje wydarzenia z powstania styczniowego na poziomie ogólnym. Test wiedzy online z historii. Test składa się z 22 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Powstanie styczniowe - daty i bitwy"

1) Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
2) W którym roku zakończyło się powstanie styczniowe?
3) Kto kierował Tymczasowym Rządem Narodowym po wybuchu powstania styczniowego?
4) Kto z niżej wymienionych osób NIE BYŁ dyktatorem powstania styczniowego?
5) Jaka była przyczyna masowego opuszczania oddziałów partyzanckich przez chłopów?
6) Jaka była łączna ilość ludzi służących w wojskach powstańczych?
7) O której bitwie powstania styczniowego mówiono "Polskie Termopile"?
8) Kiedy stoczona została bitwa pod Węgrowem?
9) Która bitwa była pierwszą potyczką stoczoną w powstaniu styczniowym?
10) Jaki zasięg miało powstanie?
11) Kiedy Romuald Traugutt objął władzę dyktatorską nad powstaniem styczniowym?
12) Kiedy Komitet Centralny Narodowy ogłasza się Tymczasowym Rządem Narodowym i wydaje manifest powstańczy?
13) Rosyjska branka w Warszawie rozpoczęła się:
14) Podaj datę aresztowania Romualda Traugutta
15) Podaj datę Konwencji Alvenslebena
16) Podaj datę ogłoszenia amnestii dla Powstańców przez Cara Aleksandra II
17) Podaj datę objęcia dyktatury nad powstaniem styczniowym?
18) Kiedy stoczona została bitwa pod Grochowiskami?
19) Kiedy stoczona została bitwa pod Żyrzynem?
20) Data śmierci Dionizego Czachowskiego to:
21) Data egzekucji Romulada Traugutta to
22) Jakie były skutki Powstania Styczniowego?