Pytania i odpowiedzi

Przed maturą: choroby człowieka (basic)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przekrojowy z chorób ludzkich - wymaganych przez podstawę programową do egzaminu maturalnego
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 81 razy
Pytanie 1
Zaznacz choroby wywoływane przez bakterie
gruźlica
Pytanie 2
Połącz w pary choroby z mechanizmem mutacji genetycznej
mutacja genowa
choroba Huntingtona
mutacja genowa
fenyloketonuria
mutacja genowa
hemofilia
mutacja chromosomowa
zespół Downa
Pytanie 3
Oznacz P / F
Mukowiscydoza jest chorobą autosomalną dziedziczoną recesywnie
Prawda
Trądzik posiada etiologię nowotworową
Fałsz
Hemofilia to choroba objawiająca się dużą krzepliwością krwi na poziomie naczyń włosowatych
Fałsz
Pytanie 4
Wskaż metody profilaktyki zdrowotnej zapobiegającej zarażeniu toksoplazmozą
dbałość o higienę osobistą
niespożywanie surowego mięsa
Pytanie 5
Połącz poprawnie jednostkę chorobową z jej mechanizmem występowania
zawał mięśnia sercowego
zator naczynia wieńcowego
miażdżyca
zator złogami związków tłuszczowych jednego z większych naczyń krwionośnych
Pytanie 6
Jakiego układu w organizmie człowieka dotyczy reakcja alergiczna (w swojej istocie)?
odpornościowego
Pytanie 7
Zaznacz poprawne drogi zakażenia wirusem grypy
droga kropelkowa
Pytanie 8
Choroba, w której dochodzi do rozregulowania procesów syntezy glikogenu spowodowanej zaburzeniami w działaniu jednego z hormonów, to
cukrzyca
Pytanie 9
Do zakażenia wirusem której z podanych chorób może dojść na drodze pokarmowej
WZW A
Pytanie 10
Lamblia jelitowa należy do
protistów
Pytanie 11
Masz uwagi do testu? Napisz pod [email protected]
Dobrze!